POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dzień dobry!


Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://zostanprogramistadotnet.pl.


Informacja formalna na początek – administratorem strony jest firma Kazimierz Szpin, Karnowiec 56, 43-419 Hażlach, NIP: 5482526239, REGON: 385677508.


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl.


Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl.


Skrócona wersja – najważniejsze informacje


Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy
dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną
prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie,
  zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy
  czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane
  osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne,
  bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez
  wyraźnej podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom
  świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych np. Google Analytics, które zbierają
  informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które
  wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy
  poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies
  firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu
  do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania,
  czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies
  analitycznych, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do
  Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy
  Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy
  wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies
  marketingowych, czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
  udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja
  profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z
  wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów
  społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIN.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.


Dane osoboweAdministratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Kazimierz Szpin, Karnowiec 56, 43-419 Hażlach, NIP: 5482526239, REGON: 385677508.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane
są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz:
opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.


Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w
art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze
swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej
uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do
wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej
wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji
przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.


Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl . Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Bezpieczeństwo.
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP: 7632085454 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. The Rocket Science Group, LLC , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 500, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 3. inFakt Sp. z o.o. ,  31-153 Kraków, ul. Szlak 49, NIP:  945-212-16-81 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,


Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


Udostępnianie danych. Twoje dane udostępniamy (jako odrębnemu administratorowi danych) podmiotowi realizującemu płatności online, jednak tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do obsługi wpłaty. Obecnie operatorem płatności jest serwis Przelewy24 dostarczany przez PayPro SA, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań.


Przetwarzanie Twoich danychKonto użytkownika.
Konto użytkownika zakładane jest przy dokonywaniu pierwszego
zamówienia, jako element realizacji umowy. W związku z tym musisz podać
swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta, a także podać dane
niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres
rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do założenia konta.


W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój
temat np.: nick, opis, adres strony www. Podanie tych danych jest
całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej
idących danych.


Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są
wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości
korzystania z niego.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika
jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie
regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez PERSKIMEDIA Szymon Perski.


Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto
użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za
wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Dostęp do danych, które nie wyświetlają się w zakładce „Edytuj swoje dane” możesz uzyskać po skierowaniu żądania na adres kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl. W ten sam sposób możesz dokonać modyfikacji danych lub usunięcia konta.


W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci
również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Zamówienia.
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji
zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.


Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu
realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji
księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i
statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez PERSKIMEDIA Szymon Perski.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą lub innym dokumentem księgowym. Faktury i dokumenty księgowe wystawiane są z wykorzystaniem systemu inFakt Sp. z o.o.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.


Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji
zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal
mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj
również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi
osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.


W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych
danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu
terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie
możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia
danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez
nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się
usunięcia Twoich danych z naszej bazy.


W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Newsletter.
Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój
adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub wyrazić odrębną zgodę w procesie zakładania konta.


Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu
przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się
do newslettera.


Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego ConvertKit i przechowywane na serwerze zapewnianym przez ConvertKit LLC.


Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że
wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie
Twoich danych z bazy.


W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak
również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w
art. 20 RODO.


Reklamacje i odstąpienie od umowy.
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz
nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od
umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury
reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o
odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach
statystycznych.


W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od
umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również
sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po
upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz
jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach
statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej
bazy.


Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym
również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób
naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy
wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne
dane osobowe.


Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony
interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją
wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji
korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się
przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli
podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że
jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy,
np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.


Pliki cookies i inne technologie śledząceNasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe,

wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia
związane z korzystaniem z niej.


Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.


Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na
temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na
wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz
możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze
możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w
ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z
wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.


Cookies podmiotów trzecich.
Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych,
wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.


Analiza i statystyka.
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba
osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki
internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na
stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google
Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google
LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz
możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w
Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.


Marketing.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by
kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików
cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim
przypadku z cookies marketingowych, czy nie.


Narzędzia społecznościowe.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich
jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja
profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów
społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie
nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące
usługi YouTube.


Logi serweraKorzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach serwera.


Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej
identyfikacji.


Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem.